ΑΝΔΡΙΚΟ 2017/2018
Basketball - Male
καλής νίκος
19
Centre
0
Three-point shot
11
Two-point shot
5
Free Throw
32
Rebounds
3
Blocks
5
Balls recovered
5
Assists
6
Missed balls