ΕΦΗΒΙΚΟ 2017/2018
Basketball - Male
ξενίκας αντώνης
Shooting guard
2
Three-point shot
16
Two-point shot
4
Free Throw