ΕΦΗΒΙΚΟ 2017/2018
Basketball - Male
κοντός αποστόλης
Forward
1
Three-point shot
25
Two-point shot
2
Free Throw