ΑΝΔΡΙΚΟ 2016/2017
Basketball - Male
δρόσος αντώνης
Forward
0
Three-point shot
2
Two-point shot
1
Free Throw
6
Rebounds
3
Balls recovered
1
Assists
3
Missed balls