ΠAMΠAIΔEΣ 2016/2017
Basketball - Male
μαρίνος νίκος
Centre
0
Three-point shot
32
Two-point shot
2
Free Throw