ΠΑΙΔΙΚΟ 2016/2017
Basketball - Male
ξενίκας αντώνης
Shooting guard
1
Three-point shot
25
Two-point shot
4
Free Throw