ΠΑΙΔΙΚΟ 2016/2017
Basketball - Male
κοσσαρης γιάννης
Centre
0
Three-point shot
1
Two-point shot
0
Free Throw